Na prijedlog nadzornog odbora imenovan novi direktor MURS-EKOM d.o.o.