Na prijedlog nadzornog odbora imenovan novi direktor MURS-EKOM d.o.o.

Otvoreno prvo reciklažno dvorište na području grada, a treće na području Međimurja
19. lipnja 2020.
Rad sa strankama – blagajna
20. lipnja 2020.
Prikaži sve

Na prijedlog nadzornog odbora imenovan novi direktor MURS-EKOM d.o.o.

24. veljače 2020. godine, održana je Skupština Trgovačkog društva Murs-ekom, a istoj su prisustvovali gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, načelnik Općine Selnica Ervin Vičević, načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić, te u ime načelnika Općine Sveti Martin na Muri, a temeljem punomoći Vlatka Županec.Na Skupštini je, na prijedlog Nadzornog odbora i po provedenom Javnom natječaju za imenovanje direktora društva imenovan novi direktor. Javni natječaj bio je objavljen u lokalnim novinama te je na isti pristigla samo jedna prijava koja je ispunjavala sve natječajne uvjete te je stoga nakon njezine analize Nadzorni odbor predložio Skupštini koju čine načelnici i gradonačelnik Imenovanje Josipa Sršana za novog direktora Murs ekoma, a navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen. Novi direktor Murs-ekoma ujedno je i lokalni službenik u Gradskoj upravi Grada Mursko Središće. Na taj način, budući da će ostati zaposlen u Gradskog upravi i biti direktor u Murs-ekomu uštedjet će se više od polovice iznosa plaće.Pod točkom razno raspravljalo se i o tome kako će komunalno poduzeće Murs-ekom izraditi novu mobilnu aplikaciju putem koje će svi korisnici usluga komunalnog poduzeća moći pratiti datume odvoza smeća (papir, plastika, biootpad,…) kao i naručiti odvoz glomaznog otpada. U svrhu daljnjeg kvalitetnog poslovanja komunalnog poduzeća planira se kupiti novo rabljeno vozilo za odvoz smeća.

Grad Mursko Središće i ostali suvlasnici Murs-ekoma zahvalili su Juraju Zadravcu na suradnji i pomoći oko reorganizacije društva za što je uložio maksimalni trud uključujući i zamrzavanje statusa umirovljenika, a novom direktoru Murs-ekoma zaželjeli su puno uspjeha u daljnjem radu.

Jako je važno da se građani u mjestu u kojem žive osjećaju ugodno, a sustav koji to omogućava mora biti dobro uređen.

Izvor: Muralist

Skip to content