Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

 

Murs-Ekom d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Murs-Ekom koje se nalazi na adresi https://www.murs-ekom.hr

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište www.murs-ekom.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku:

  • nije osiguran alternativni zvučni opis informacije
  • dio poveznica vodi na dokumente (PDF i Excel) za koje se ne zna kakve su razine pristupačnosti
  • pojedine slike ne sadrže tekstualni opis, niti “alt” atribute
  • tekstualni sadržaj stranice nije poravnat ulijevo
  • dio poveznica unutar sadržaja nije označen podcrtavanjem ili na drugi dovoljno jasan način
  • korisnicima nije omogućena navigacija tipkovnicom kroz sadržaj
  • povećanjem stranice ( Zoom ) opcija može rezultirati da se sadržaj teksta djelomično gubi

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 24.srpnja 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samo procjene Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.
Izjava je zadnji put preispitana 24. srpnja 2020. Murs-Ekom d.o.o. će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta tvrtke Murs Ekom www.murs-ekom.hr  korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@murs-ekom.hr


Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content