Rješavanje prigovora

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10 st 1,2 i 3 zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti pisanim putem na adresu:

MURS-EKOM d.o.o.
Trg Bana Josipa Jelačića 10
40315 Mursko Središće

E-mail adresu: info@murs-ekom.hr

Ili usmeno na zapisnik u prostorijama društva. Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije petnaest dana od dana primitka prigovora.


PRIGOVOR

Korisnik usluge podnosi prigovor Davatelju usluga u pisanom obliku čije povjerenstvo razmatra prigovor, a rješenje odnosno odgovor na prigovor daje se u pisanom obliku.

REKLAMACIJA

Ukoliko korisnik usluge nije zadovoljan odgovorom na svoj prigovor, piše reklamaciju koju rješava povjerenstvo u kojoj je uz davatelja usluga prisutan i član iz udruge za zaštitu potrošača, a rješenje odnosno odgovor na reklamaciju daje se u pisanom obliku.

Skip to content