Izjava za nekretninu koja se trajno ne koristi

 

Izjava za nekretninu koja se trajno ne koristi


 

  IZJAVA ZA NEKRETNINU KOJA SE TRAJNO NE KORISTI

  Ovom izjavom potvrđujem, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da se predmetna nekretnina trajno ne koristi. Nekretnina je na temelju:

  a) pisanog očitanja mjernog uređaja za potrošnju električne energije, ili
  b) dostavljene potvrde o isključenju uređaja za potrošnju električne energije, plina i vode

  od strane ovlaštenog pružitelja navedenih usluga, proglašena trajno nekorištenom sukladno Članku 71. Zakona o gospodarenju otpadom te Članku 4. Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada .

  U slučaju proglašenja nekretnine trajno nekorištenom na temelju pisanog očitanja mjernog uređaja za električnu energiju, obvezujem se, da ću dostavljati obračun potrošnje električne energije svakih 6 mjeseci te da potrošnja neće biti veća od 15 kWh za proteklo razdoblje. Ovom Izjavom ovlašćujem davatelja javne usluge provjeravati nekorištenje predmetne nekretnine te u slučaju nepridržavanja uvjeta ove Izjave retroaktivno ću platiti cijenu minimalne javne usluge za proteklo razdoblje.

  NAPOMENA: Prilikom podnošenja ove Izjave korisnik usluge dužan je platiti sve nepodmirene račune i vratiti sve zadužene spremnike.

  PRIVOLA:

  Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. MURS-EKOM d.o.o. će podatke korisnika/ ispitanika koristiti samo za potrebe poslovanja. Obavještavamo Vas da imate pravo na pristup, promjenu i brisanje svojih podataka.

   


  Provjerom dokumentacije utvrđeno je da se nekretnina može proglasiti trajno nekorištenom.

  Popunjavanjem polja prihvaćate uvjete korištenja i politiku privatnosti Murs-Ekom d.o.o.  Upisani podaci odnose se na izjavu za nekretninu koja se trajno ne koristi.

   

   

  Skip to content