Kontaktirajte nas

Za sva Vaša pitanja stojimo na raspolaganju.Telefon+385 40 543 314 ili E-mail: info@murs-ekom.hr

  Murs-Ekom d.o.o. - lokacija

   
  Strateški cilj TD Murs-ekom d.o.o. je kontinuirano unapređenje kvalitete svojih usluga rezultat čega je trajna briga za čišći okoliš i poboljšanja iskoristivosti otpada kao sekundarne sirovine. Društvo ima obavezu obavljanja djelatnosti skupljanja i gospodarenja otpadom u skladu s zahtjevima norme ISO 9001:2015. U cilju neprestanog poboljšanja kvalitete poslovanja i smanjenja utjecaja na okoliš okosnicu čini postavljanje i realizacija ciljeva upravljanja kvalitetom i okolišem što u našem slučaju znači izdvajanje što više korisnih sirovina iz otpada na kućnom pragu odnosno mjestu nastanka otpada. Uprava društva se opredjelila za provođenje politike kvalitete što je ujedno i obaveza svih zaposlenika.
  - usmjerenje na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa - usmjerenje na principe zaštite okoliša te održivog razvoja - osiguranje stalnog obrazovanja svih radnika - aktivno sudjelovanje u promicanju ekologije i održivog razvoja prema svim korisnicima usluga tvrtke Murs – ekom d.o.o.
  - unapređivanje postupanja komunalnim otpadom - sanacija svih nastalih divljih deponija te postavljanje kontinuiranog praćenja stanja okoliša - stalnim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih površina, parkova, šuma, ulica, cesta, naselja i groblja poticati sliku uredne i komunalno funkcionalne cjeline – te provoditi akcije prepoznatljivosti u stvaranju brenda grada Mursko Središće kao „zeleni grad na Muri“ - nastavak podizanja nivoa ukupne uređenosti svih zelenih površina gradnjom i opremanjem novih površina u skladu sa lokalnim podnebljem, te razvijanje dodatnih sadržaja na gradskoj šetnici uz rijeku Muru - poštivanje načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti - težiti temeljnom cilju da prostor u kojem Murs-ekom d.o.o. kao komunalna tvrtka djeluje učini ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika usluga - upoznavanje korisnika, šire javnosti i medija sa misijom i vizijom te operativnim aktivnostima i ciljevima u cilju povećanja transparentnosti poslovanja, te približavanja istima u cilju stvaranja kvalitetnog odnosa komunikacije i povjerenja uz stvaranje slike socijalno senzibilnog poduzeća.
  Društvo ima obavezu obavljanja djelatnosti skupljanja i gospodarenja otpadom u skladu s zahtjevima norme ISO 9001:2015
  TD Murs-Ekom d.o.o. će primjenom novih tehnologija i stalnim unapređivanjem ustroja postupno smanjivati utjecaj na okoliš.
  U cilju neprestanog poboljšanja kvalitete poslovanja i smanjenja utjecaja na okoliš okosnicu čini postavljanje i realizacija ciljeva upravljanja kvalitetom i okolišem što u našem slučaju znači izdvajanje što više korisnih sirovina iz otpada na kućnom pragu odnosno mjestu nastanka otpada.
  Skip to content