Novosti iz Murs Ekom-a

25. siječnja 2021.

NABAVLJENA DVA OTVORENA KONTEJNERA ZA GROBLJE U MURSKOM SREDIŠĆU

Groblje u Murskom Središću u potpunosti je uređeno na način da su asfaltirane sve staze, napravljena je nova ograda, obnovljena je grobna kuća, uređena je hortikultura […]
14. siječnja 2021.

Potpisani Ugovori o javnoj nabavi robe za strojeve za kompostanu Mursko Središće

U sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“ potpisana su dva ugovora o javnoj nabavi robe i to za stroj za drobljenje biorazgradivog otpada i […]
31. prosinca 2020.

Donirana financijska sredstva u akciji “ Pomoć za obnovu nakon potresa”

Donirana financijska sredstva u akciji “ Pomoć za obnovu nakon potresa” Kako bi pomogli žrtvama stradalima u potresu djelatnici komunalnog poduzeća Murs-ekom d.o.o. zajedno s direktorom […]
23. prosinca 2020.

Nova komunalna vozila za poboljšanje komunalnih usluga

Modernizacijom voznog parka povećat će se efikasnost poslovanja, podići razina komunalne usluge za građane grada Murskog Središća, općina Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec te […]