[ IZVJEŠĆE JAVNO SAVJETOVANJE ]o savjetovanju o prijedlogu cjenika prikupljanja komunalnog otpada

[ JAVNO SAVJETOVANJE ]o savjetovanju o prijedlogu cjenika prikupljanja komunalnog otpada
27. rujna 2022.
Murs-Ekom – od 01.01.2023. godine počinjemo sakupljanje staklene ambalaže na kućnom pragu
22. prosinca 2022.
Prikaži sve

[ IZVJEŠĆE JAVNO SAVJETOVANJE ]o savjetovanju o prijedlogu cjenika prikupljanja komunalnog otpada

J A V N I P O Z I V ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi:
Javno savjetovanje o prijedlogu cjenika usluge prikupljanja komunalnog otpada za Grad Mursko Središće, općine Vratišinec, Sveti Martin na Muri i Selnica


Razlozi donošenja akta:
Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.


Ciljevi provođenja savjetovanja:
Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog.


Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara):
Zaključno do 27. LISTOPADA 2022. godine


Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara:
Cjelovitim popunjavanjem obrazaca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću


Adresa za podnošenje prijedloga:
info@murs-ekom.hr
ili poštom: Murs-ekom d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 10, Mursko Središće

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Murs-ekoma d.o.o., www.murs-ekom.hr

Mursko Središće, 9.11.2022.g.


IZVJEŠĆE:

 

Skip to content