Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima [ KOMPOSTANA ]

Epidemiološke mjere [ GROBLJE ]
26. listopada 2020.
Što je zeleni otpad?
28. listopada 2020.
Prikaži sve

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima [ KOMPOSTANA ]

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  – Građenje postorojenja za biološku obradu i odvojeno sakupljanje biootpada – Kompostana Mursko Središće


DOKUMENT PDF:

Skip to content