Donirana financijska sredstva u akciji “ Pomoć za obnovu nakon potresa”