[ JAVNO SAVJETOVANJE ]o prijedlogu cjenika usluge prikupljanja komunalnog otpada

Općina Vratišinec – podjela plavih i žutih kanti
23. veljače 2022.
[USPJEŠNA RECERTIFIKACIJA] ISO 9001:2015 – SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM te uvođenje norme ISO 14001:2015
21. ožujka 2022.
Prikaži sve

[ JAVNO SAVJETOVANJE ]o prijedlogu cjenika usluge prikupljanja komunalnog otpada

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU CJENIKA USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA GRAD MURSKO SREDIŠĆE, OPĆINE SELNICA, SVETI MARTIN NA MURI I VRATIŠINEC

Sukladno članku 77. stavku 3. Zakona o gospodarenju otpadom davatelji javne usluge prikupljanja dužan je provesti javno savjetovanje novog cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Temeljem navedenog provodimo ovo javno savjetovanje u trajanju od 30 dana, od 01.03.2022. do 31.03.2022. godine Klasa 351-04/22-01/2, Ubroj 2109/14-11-22-01 za Prijedlog Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za Grad Mursko Središće, te općine Selnica, Sveti Martin na Muri i Vratišinec.

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom korisnici se dijele u dvije kategorije i to kategorija “kućanstvo” i kategorija “ne kućanstvo”. Cjenik usluga mora biti izrađen na način da je cijena minimalne javne usluge za kategoriju “kućanstvo” jednaka za sve korisnike iz navedene kategorije, također cijena minimalne javne usluge za kategoriju “ne kućanstvo” mora biti jednaka za sve korisnike za navedenu kategoriju. Zakon dopušta uvođenje kriterija za umanjenje cijena. Cijenu minimalne javne usluge i kriterije za popuste donosi gradsko/općinsko vijeće JLS.

Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu sa Vašim stavovima i prijedlozima kako bi eventualno dodatno poboljšali navedeni Cjenik. Vaše stavove i prijedloge možete poslati na mail info@murs-ekom.hr. Po završetku javnog savjetovanja izraditi će se izvještaj koji se prilaže uz zahtjev za novi cjenik javne usluge koji se upućuje gradonačelniku/načelnicima na davanje suglasnosti.


KATEGORIJA KORISNIKA “KUĆANSTVO”:

 

U navedenu kategoriju spadaju sva kućanstva u obiteljskim kućama i/ili stanovima. Ukoliko se na istoj adresi obavlja i neka poslovna djelatnost (obrt, OPG i sl.) to kućanstvo spada u kategoriju korisnika “ne kućanstvo”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da neće doći do promjena cijena, odnosno da će cijene rasti od 4,46% do 11,67% ovisno od broja predaje miješanog komunalnog otpada. Korisnici koji samostalno kompostiraju sada imaju mogućnost predaje 6 m3 granja, lišća i sl. kao i ostali korisnici, a mogu kompostirati i paralelno koristiti i smeđe kante za sakupljanje biootpada. Ovdje možete pregledati Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te Obrazloženje o načinu izračuna cijene minimalne javne usluge.

 


KATEGORIJA KORISNIKA “NE KUĆANSTVO”:

U navedenu kategoriju spadaju svi korisnici koji u nekretnini obavljaju neku djelatnost (d.d., d.o.o., j.d.o.o.,obrt, OPG, udruge i sl.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da će doći do promjena cijena, odnosno cijene će rasti od 9,54% do 39,78% ovisno od broja predaje spremnika za miješanog komunalnog otpada. Ovdje možete pregledati Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te Obrazloženje o načinu izračuna cijene minimalne javne usluge.

 


KLASA: 351-04/22-01/2
UR.BROJ:2109/14-11-22-02
Mursko Središće, 01.03.2022.g.


DOKUMENTI UZ JAVNO SAVJETOVANJE:


 

Skip to content