Cjenik

Cjenik za grad Mursko Središće i općine Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec

 (primjenjuje se od 01.03.2020.)

Cijena odvoza MKO za domaćinstva – posude 60 – 240 l odvoz svakih 14 dana ( dvotjedno)
Ugovoreni spremnik 1 1 odvoz 2 odvoza 3 odvoza cijena obavezne minimalne javne usluge sa PDV
puna cijena 3 i više čl. 120 l 59,57 69,31 79,05 49,83
dvočlano domaćinstvo 80l 39,55 45,88 52,21 33,22
samačka i soc. dom. 60 l 29,66 34,41 39,15 24,92
povremeni korisnik 60 l 24,92
posuda 240 l 80,40 99,89 119,38 60,90

MKO – odvoz miješanog komunalnog otpada u crnoj ili zelenoj posudi

PDV – uključen u cijenu

Cijena odvoza MKO za domaćinstva – posude od 60 – 240 l i BKO 80 l odvoz svakih 14 dana ( dvo tjedno)
Ugovoreni spremnik 1 1 odvoz 2 odvoza 3 odvoza cijena obavezne minimalne javne usluge sa PDV
puna cijena tri i više čl.120 l 72,81 82,66 92,40 63,18
dvočlano domaćinstvo 80 l 48,34 54,67 61,00 42,01
samačka i soc. dom. 60 l 36,25 41,00 45,74 31,50
posuda 240 l 93,79 113,28 132,77 74,30

MKO – odvoz mješanog komunalnog otpada u crnoj ili zelenoj posudi

BKO – odvoz biorazgradivog otpada u smeđoj posudi

PDV – uključen u cijenu.

Cjenik odvoza MKO za pravne osobe spremnici 120 – 240 l odvoz svakih 14 dana ( dvotjedno)
Ugovoreni spremnik 1 1 odvoz 2 odvoza 3 odvoza cijena obavezne minimalne JU
120 l 86,62 95,24 103,86 78,00
240 l 142,25 159,50 176,75 125,00

PDV nije uključen u cijenu.

Cjenik odvoza MKO za pravne osobe posude 1.100 – 7,000 l po pražnjenju
Ugovoreni spremnik 1 pravne osobe JLS groblja
1.100 300,00
5.000 1.000,00 800,00
7.000 1.250,00 900,00

PDV nije uključen u cijenu.

Izmjena cjenika ugovornih kazni za grad Mursko Središće, općine Selnica, Sveti Martin na Muri i Vratišinec
UGOVORNA KAZNA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE
Ugovorna kazna naplaćuje se ukoliko korisnik ne postupa sukladno Odluci i Općim uvjetima usluge u iznosu za:
 1. za ostavljanje više otpada od ugovorenog volumena spremnika
Šifra Opis ugovorene kazne Cijena
  za svakih započetih 100 litara (od 60 lit do 7000 lit) 25,00

 

2. za odlaganje otpada u krive spremnike

Šifra Opis ugovorene kazne Cijena
  za odlaganje otpada u krive spremnike (od 60 lit do 7000 lit) 100,00

 

3. za uništenje spremnika davatelja usluga

Šifra Opis ugovorene kazne Cijena
  za uništenje spremnika davatelja usluga od 60 lit do 240 lit 250,00

 

4. za nereguliranje javne usluge sakupljanja otpada

Šifra Opis ugovorene kazne Cijena
  za nereguliranje javne usluge sakupljanja otpada 500,00

 

5. za ne stavljanje posude na javnu površinu na vrijeme

Šifra Opis ugovorene kazne Cijena
  za ne stavljanje posude na javnu površinu na vrijeme 100,00

 

6. ne kompostira a izjavio da će kod kuće kompostirati

Šifra Opis ugovorene kazne Cijena
  za ne kompostiranje a izjavio da će kod kuće kompostirati 250,00

 

Na cijene  obračunavamo  PDV od 25% .

Ostale cijene povezane sa javnim uslugama za fizičke i pravne osobe
šifra Opis usluge Cijena Kn
900026 Vreća sa plaćenim odvozom za dodatni MKO 80 l 7,08
900028 Vreća sa plaćenim odvozom za dodatni BKO 120 l 4,00
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada u dan sakupljanja 75,00
prijevoz dodatnog glomaznog otpada do 10 km 125,00
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada do 20 km 175,00
100043 Vreća za selekciju za pravne osobe 0,71

PDV nije uključen u cijenu.

U M. Središću 28.02.2020.
MURS-EKOM d.o.o.
Direktor
Josip Sršan struč.spec.ing.aedif.

Skip to content