Ostale cijene gospodarenja otpadom od 01.05.2022.

OSTALE CIJENE GOSPODARENJE OTPADOM OD 01.05.2022.

 

Sve cijene navedene su bez PDV, na navedene cijene sukladno tarifnom broju usluge obračunava se PDV.  Trenutno se na cijenu za ostale usluge gospodarenja otpadom obračunava PDV u iznosu od 25%.

Konverzija cijena Kn>Eur po tečaju 7,53450

 

Šifra Opis usluge Cijena

kn

Cijena euro
4A (1100l) MKO POPOZIVU – sakupljanje, prijevoz, zbrinjavanje 450,00 59,73
4B (5000) MKO POPOZIVU – sakupljanje, prijevoz, zbrinjavanje 1.500,00 199,08
4C (7000l) MKO POPOZIVU – sakupljanje, prijevoz, zbrinjavanje 1.800,00 238,90
4D Otpad sa groblja koji nije biorazgradiv 5 m3 po pozivu prijevoz uključen 1.500,00 199,08
4E Otpad sa groblja koji nije biorazgradiv 7 m3 po pozivu prijevoz uključen 1.800,00 238,9
4F Otpad sa groblja koji nije biorazgradiv 1,1 m3 po pozivu prijevoz uključen 450,00 59,73
4G (120) po pozivu – sakupljanje, prijevoz, obrada 60,00 7,97
4H (240)  po pozivu – sakupljanje, prijevoz, obrada 90,00 11,95
4I (1100) po pozivu – sakupljanje, prijevoz, obrada 210,00 27,87
6A Vreća sa odvozom za dodatni MKO  – kućanstvo 16,00 2,12
6AA Vreća sa odvozom za dodatni MKO  – kućanstvo – PELENE 6,40 0,85
6B Vreća sa odvozom za dodatni BKO 120l – kućanstvo 6,40 0,85
6C MKO po kg  (min 100 kg) – sakupljanje, prijevoz, zbrinjavanje 1,25 0,17
6D MKO uključujući i glomazni otpad po  m3 (min 1 m3) – sakupljanje, zbrinjavanje 300,00 39,82
6E Prijevoz dodatnog glomaznog u dan sakupljanja 80,00 10,62
6F Prijevoz dodatnog glomaznog otpada do 10 km 160,00 21,24
6G Prijevoz dodatnog glomaznog otpada do 20 km 220,00 29,20
6H Vreća sa odvozom za dodatni MKO  – ne kućanstvo 30,00 3,98
6I Vreća sa odvozom za dodatni BKO 120l – ne kućanstvo 15,00 1,99
6J Glomazni otpad po kg 2,50 0,33
6K Vreća sa odvozom korisnog otpada za kućanstva (papir, plastika) 1,60 0,21
6L Vreća sa odvozom korisnog otpada za nije kućanstva (papir, plastika, metal, tetrapak) 5,00  

0,66

7A Otpadni toneri i tinte 1 kg (bez prijevoza) 10,00 1,33
7B Plastika miješana – 1 kg (čisto bez prijevoza) 0,90 0,12
7C Plastika – 1m3 (prljavo – bez prijevoza) 150,00 19,91
7D Stiropor – 1 m3 (čisto – bez prijevoza) 40,00 5,31
7E Prijevoz korisnog otpada za pojed. sakupljanje do 10 km za 1 m3 30,00 3,98
7F Staklo ravno 1 kg 0,60 0,08
7G Azbestne ploče 2,75 0,37
7H Usluga vaganja 60,00 7,97
7I Drobljenje granja i biootpada sa 1 radnikom, – 1 sat 650,00 86,27
7J Sijanje komposta sitom sa 1 radnikom, – 1 sat 450,00 59,73
7K Biootpad kompostiranje (lišće,trava,granje drobljeno) 1 kg (min.100 kg bez prijevoza, do 3% nečistoća) 0,27  

0,04

7L Biootpad kompostiranje (lišće,trava,granje drobljeno) 1 kg (min.100 kg bez prijevoza, do 6% nečistoća) 0,33  

0,04

7M Biootpad kompostiranje (lišće,trava,granje drobljeno) 1 kg (min.100 kg bez prijevoza, do 9% nečistoća) 0,35  

0,05

7N Biootpad kompostiranje (lišće,trava,granje drobljeno) 1 kg (min.100 kg bez prijevoza, 10%  do 20% nečistoća) 0,50  

0,07

7O Biootpad kompostiranje (granje potrebno drobiti) 1 kg (min.100 kg bez prijevoza, do 3 % nečistoća) 0,39  

0,05

7P Biootpad kompostiranje (granje potrebno drobiti) 1 kg (min.100 kg bez prijevoza, do 6 % nečistoća) 0,42  

0,06

7R Biootpad kompostiranje (granje potrebno drobiti) 1 kg (min.100 kg bez prijevoza, do 9 % nečistoća) 0,45  

0,06

7S Biootpad kompostiranje (granje potrebno drobiti) 1 kg (min.100 kg bez prijevoza, 10% do 20% nečistoća 0,48  

0,06

7T Kompost prosijani rinfuza kg (25x25mm min.200 kg) bez utovara 0,06 0,01
7U Kompost prosijani rinfuza 1litra(25 x25mm min.200 kg) bez utovara 0,07 0,01
7V Kompost prosijani rinfuza kg (13x13mm min.200 kg) bez utovara 0,14 0,02
7Z Kompost prosijani rinfuza l litra (13x13mm min.8m3) bez utovara 0,15 0,02
7W Utovar komposta po prikolici-utovaru 48,00 6,37
7X Kompost prosijani – vreća 80 l 23,81 3,16

 

Šifre 7T,7U,7V,7Z,7X – obračunava se PDV 5%

Skip to content