Javna nabava

Plan nabave:


2022. godina

Plan Nabave MURS-EKOM D.O.O 2022


2021. godina

Plan Nabave MURS-EKOM D.O.O 2021


2020. godina:


  1. Dopuna plana nabave za 2020. godinu sa stavkom : NABAVA ZERO-TURN KOSILICE u procijenjenoj vrijednosti od 90.000,00 kn plus PDV

Popis gospodarskih subjekata u smislu članka 75. do 83. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa


Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva Murs-ekom d.o.o. u postupcima jednostavne nabave


Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Skip to content