Javna nabava

Plan nabave:


2020. godina:

Popis gospodarskih subjekata u smislu članka 75. do 83. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa


Izrada i emitiranje radio spota o sakupljanju i obradi biootpada za projekt  “Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće”


Pravilnik o provedbi jednostavne nabave