Izjava za promjenu vrste javne usluge odvoza otpada

 

IZJAVA ZA PROMJENU VRSTE JAVNE USLUGE ODVOZA MIJEŠANOG
KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
ZA DOMAĆINSTVA


 

  KORISNIK ( vlasnik/korisnik nekretnine temeljem ugovora na lokaciji )

  KORISNIK NA DAN IZJAVE KORISTI USLUGU:

  MKO- mješani komunalni otpad BKO - bio komunalni otpad

  KORISNIK NA DAN IZJAVE ŽELI KORISTITI USLUGU

  U koliko se izabere opcija MKO + BKO , dodjeljuje se spremnik za biootpad.

  Od dana potpisa Izjave za promjenu vrste javne usluge, korisniku će se u toku 30 dana izvršiti izmjena (u smislu dostave ili odvoza spremnika za BKO) te, nakon isteka tih 30 dana od dana potpisa Izjave, korisnik u roku od 1 godine ne može ponovno promijeniti vrstu javne usluge, zbog tehničkih i operativnih razloga.

  U slučaju odabira MKO - izjavljujem da biootpad kompostiram u vlastitom domaćinstvu.

  Izjavljujem da svi ostali podaci prema „Izjavi o načinu korištenja javne usluge sakupljanja MKO i BKO“ ostaju nepromijenjeni.

  Murs-ekom d.o.o.

  "Ovom prijavom obvezujemo se da ćemo sukladno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) čuvati povjerljivost svih osobnih podataka koje smo zaprimili te imamo pravo i ovlast pristupa a koji se nalaze u zbirkama osobnih podataka koje vodi tijelo/društvo, te da ćemo iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu. Također se obvezujemo da za osobne podatke koje smo zaprimili, imamo pravo i ovlast pristupa, te da ih nećemo dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama, te se obvezujemo da ćemo povjerljivost istih osobnih podataka čuvati i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim podacima. Upoznati smo da bilo kakvo neovlašteno raspolaganje osobnim podacima kojima imamo pravo pristupa u svojem radu predstavlja povredu radne obveze."

   


  Popunjavanjem polja prihvaćate uvjete korištenja i politiku privatnosti Murs-Ekom d.o.o. 

   

   

  Skip to content