ZAVRŠNA KONFERENCIJA Projekta “Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće”

[OBAVIJEST] o cjeniku usluge prikupljanja komunalnog otpada i izmjena cjenika
15. travnja 2022.
Katarina Kojter rođ. Turk
28. travnja 2022.
Prikaži sve

ZAVRŠNA KONFERENCIJA Projekta “Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće”

ZAVRŠNA KONFERENCIJA Projekta “Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće” (Kod projekta: KK.06.3.1.15.0003) – 22.04.2022.  

 

U Centru za kulturu „Rudar“ Mursko Središće u petak 22. travnja 2022. godine održana je završna konferencija projekta “Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće” -KK.06.3.1.15.0003.

Završnoj konferenciji nazočili su gradonačelnik Grada Mursko Središće i predstavnik skupštine Murs-ekom d.o.o. Dražen Srpak, direktor komunalnog poduzeća Murs-ekom Josip Sršan, načelnik općine Vratišinec Mihael Grbavec, predstavnici Privredne banke Zagreb, predstavnik tvrtke Tehnix d.o.o., predstavnici komunalnog poduzeća Čakom, predstavnice Regionalne razvojne agencije Međimurja, nadzorni odbor Murs-ekoma, nadzorni inženjer Rok Magdalenić, djelatnici Gradske uprave Grada Mursko Središće i tvrtke Murs-ekom d.o.o. te predstavnici medija.

Gradonačelnik Grada Mursko Središće i predsjednik skupštine Dražen Srpak pozdravio je sve prisutne te istaknuo da izgradnja kompostane predstavlja tek nastavak ulaganja, unapređenja i razvitka komunalnog poduzeća, ujedno samim time i povećanje standarda i kvalitete života za sve žitelje Grada Mursko Središće i Općina Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec. Također je dodao da se razvaju brojni planovi i ideje za nadogradnju i širenje same komunalne usluge.

 

U sklopu javnog poziva Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada financiranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, – Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ trgovačkom društvu Murs-ekom d.o.o. odobren je projekt “Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće” vrijednosti 4.869.345,02 kuna. Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta iznose: 4.834.783,46 HRK uz sufinanciranje od 50% sredstava prihvatljivih troškova.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Izgradnju i opremanje kompostane Mursko Središće potpisan je 26. lipnja 2020. godine. Projekt se provodio u razdoblju od 25 mjeseci na području 4 JLS – Grad Mursko Središće, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Selnica i Općina Vratišinec.

Izgradnjom i opremanjem Kompostane Mursko Središće izgrađeno je novo postrojenje za obradu biootpada, kapaciteta 1700 tona godišnje. Projektom se podiže svijest korisnika kompostane na području provođenja projekta i samim time smanjuje se količina otpada koja se odlaže na odlagalište. Za potrebe funkcioniranja kompostane nabavljena su tri nova stroja i to: sijačica s dva sita (13mm i 25mm) za prosijavanje proizvodnog komposta, drobilica za predobradu biorazgradivog otpada iz smeđih kanti i granja i teleskopski utovarivač za doziranje strojeva i premještanje biorazgradivog otpada.Navedenim strojevima ubrzava se proces kompostiranja i podiže se kvaliteta proizvedenog komposta. Glavni ciljevi projekta su povećanje uključenosti korisnika kućanstva u sustav odvoza biootpada, smanjenje količina odloženog biootpada na odlagališta, povoljniji utjecaj na okoliš, smanjenje troškova prijevoza biootpada, a time i smanjenje negativnog utjecaja ispušnih plinova na okoliš, osim navedenog težimo tome da novoizgrađena kompostana Mursko Središće postane primjer dobre prakse u obradi biorazgradivog komunalnog otpada i primjer Centra edukacije poljoprivrednika za korištenje komposta u klasičnoj i ekološkoj poljoprivredi. Ovim projektom započinje ciklus kontinuiranog ulaganja u modernizaciju i tehnološko opremanje tvrtke potrebne za kvalitetno funkcioniranje i širenja poslovanja i konkurentnosti.

 

Skip to content