Pregled sakupljenih sekundarnih sirovina

Pregled sakupljenih sekundarnih sirovina u besplatnim vrećama za period od svibnja 2007. do prosinca 2014. godine
PAPIR PLASTIKA METAL TETRAPAK UKUPNO
2007. 148.480 78.060 21.160 21.540 269.240
2008. 206.210 122.910 40.100 33.900 403.120
2009. 202.590 134.270 38.510 38.900 414.270
2010. 170.380 125.830 35.130 40.300 371.640
2011. 176.220 143.980 37.440 43.540 401.180
2012. 172.500 187.320 39.350 44.420 443.590
2013. 170.160 197.910 40.920 43.660 452.650
2014. 170.450 201.830 43.320 43.110 458.710
UKUPNO 1.416.990 1.192.110 295.930 309.370 3.214.400
Skip to content