19. svibnja 2022.

Dinić Uršula, rođ. Bistrović

17. svibnja 2022.

Kutnjak Dragutin

16. svibnja 2022.

Vurušić Julijana, rođ. Makoter

16. svibnja 2022.

Barat Nevenka

Skip to content