[OBAVIJEST] organiziran odvoz miješanog komunalnog otpada