Kalendar odvoza otpada općina Vratišinec

Kalendar odvoza otpada u općini Vratišinec  od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

 

  odvoz kanti MKO papir i plastika metal i tetrapak odvoz biootpad BKO
siječanj 13 i 27 19 22 14 i 28
veljača 10 i 24 16 19 11 i 25
ožujak 10 i 24 16 19 11 i 25
travanj 7 i 21 13 16 8 i 22
svibanj 5 i 19 11 14 6 i 20
lipanj 2, 18 i 30  8 11 3 i 17
srpanj 14 i 28 6 9 1, 15 i 29
kolovoz 11 i 25 3 i 31 6 12 i 26
rujan 8 i 22 28 3 9 i 23
listopad 6 i 20 26 1 i 29 7 i 21
studeni 3 i 17 23 26 4 i 19
prosinac 1, 15 i 29 21 17 2, 16 i 30

Božićna drvca se odvoze u petak 14.01.2022. godine.

 

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

  G.Kraljevec

Kod vatrog. doma

Vratišinec

Kod vatrog. doma

15.03.2022. 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
26.07.2022. 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
15.11.2022. 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00

 

Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tokom godine: veljača (II), travanj (IV), lipanj (VI), kolovoz (VIII), listopad (X), te biootpad – granje i slično u količini do 6 m3 u mjesecima travanj (IV) i listopad (X).

Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i odvoz granja treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad  neće se odvoziti.  Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad. U spremnike za biorazgradivi komunalni otpad treba odložiti samo ostatke iz kućanstva (ostatke voća i povrća, taloga kave, ljuske jajeta, vrećica za čaj, papirnatih maramica), ostatke iz vrta (lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje) i ohlađeni pepeo. Za dodatne količine miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO) koristite isključivo naše vreće sa logotipom. U Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću (čistu), tekstil (čisti), auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad (sveukupno 4 m3/god), inertni otpad (ukupno 200 kg/6 mj.) i slično. Ukupna količina besplatnog BKO kojeg zaprimamo u Kompostanu je 6 m3. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB. Bez toga ne zaprimamo otpad.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta i kompostane je: ponedjeljkom i petkom od 9-12 sati, srijedom od 15-18 sati  i subotom od 9-11 sati.

Zatvoreno od 26.12.2022. do 08.01.2023. godine.

Telefon za info: 040/543-314 ili www.murs-ekom.hr

Skip to content