Kalendar odvoza otpada Selnica

Kalendar odvoza otpada u općini Selnica od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

 

  odvoz kanti MKO papir i plastika metal i tetrapak odvoz biootpad BKO
siječanj 13 i 27 31 14 i 28
veljača 10 i 24 28 1 11 i 25
ožujak 10 i 24 28 1 i 29 11 i 25
travanj 7 i 21 25 26 8 i 22
svibanj 5 i 19 23 24 6 i 20
lipanj 2, 18 i 30  20 21 3 i 17
srpanj 14 i 28 18 19 1, 15 i 29
kolovoz 11 i 25 16 17 12 i 26
rujan 8 i 22 12         13 9 i 23
listopad 6 i 20 10 11 7 i 21
studeni 3 i 17 7 8 4 i 19
prosinac 1, 15 i 29 5 6 2, 16 i 30

Božićna drvca se odvoze u petak 14.01.2022. godine.

 

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

  Merhatovec

kod kapelice

Zebanec selo

kod nogomet.igrališta

Bukovec

kod stare škole

Selnica

kod METSS-a

16.03.2022. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
27.07.2022. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
16.11.2022. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00

 

Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki neparni mjesec tokom godine: ožujak (III), svibanj (V), srpanj (VII), rujan (IX) i studeni (XI), te biootpad – granje i slično u količini do 6 m3 u mjesecima ožujak (III) i studeni (XI).

Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i odvoz granja treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad  neće se odvoziti. 

Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad. U spremnike za biorazgradivi komunalni otpad treba odložiti samo ostatke iz kućanstva (ostatke voća i povrća, taloga kave, ljuske jajeta, vrećica za čaj, papirnatih maramica), ostatke iz vrta (lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje) i ohlađeni pepeo. Za dodatne količine miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO) koristite isključivo naše vreće sa logotipom. U Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću (čistu), tekstil (čisti), auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad (sveukupno 4 m3/god), inertni otpad (ukupno 200 kg/6 mj.) i slično. Ukupna količina besplatnog BKO kojeg zaprimamo u Kompostanu je 6 m3. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB. Bez toga ne zaprimamo otpad.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta i kompostane je: ponedjeljkom i petkom od 9-12 sati, srijedom od 15-18 sati  i subotom od 9-11 sati.

Zatvoreno od 26.12.2022. do 08.01.2023. godine.

Telefon za info: 040/543-314 ili www.murs-ekom.hr

Skip to content