Kalendar odvoza otpada Peklenica, Štrukovec i Križovec

Za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

ODVOZ KANTI MKO PAPIR I PLASTIKA METAL I TETRAPAK ODVOZ BIOOTPAD BKO (DVOTJEDNI ODVOZ)
SIJEČANJ 14. i 28. 8. 11. 14. i 28.
VELJAČA 11. i 25. 5. 8. 11. i 25.
OŽUJAK 10. i 24. 4. 7. 10. i 24.
TRAVANJ 7. i 21. 15. 18. 7. i 21.
SVIBANJ 5. i 19. 13. 16. 5. i 19.
LIPANJ 2., 16. i 30. 10. 13. 2., 16. i 30.
SRPANJ 14. i 29. 8. 11. 14. i 28.
KOLOVOZ 11. i 25 1 – subota 8. 11 i 25.
RUJAN 8. i 22. 2. 5. 8. i 22.
LISTOPAD 6. i 20. 14. 17. 6. i 20.
STUDENI 3. i 17. 11. 14. 3. i 17.
PROSINAC 1. 15. 29. 9. 12. 1., 15. i 29.

Božićna drvca sakupljaju se u utorak 14.01.2021. godine

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

  Štrukovec – kod trgovine METSS-a Križovec kod trgovine METSS-a Peklenica – kod Društvenog doma
02.04.2020. 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
16.07.2020. 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
20.11.2020. 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00

 

Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tokom godine: veljača (II), travanj (IV), lipanj (VI), kolovoz (VIII), listopad (X).

Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad  neće se odvoziti.

Za dodatne količine komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće sa logotipom po cijeni od 8,00 kn. Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad. U spremnike za biorazgradivi komunalni otpad treba odložiti samo ostatke iz kućanstva (ostatke voća i povrća, taloga kave, ljuske jajeta, vrećica za čaj, papirnatih maramica), ostatke iz vrta (lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje) i ohlađeni pepeo. Za dodatne količine biorazgradivog komunalnog otpada koristite isključivo naše prozirne vreće sa logotipom po cijeni od 4,50 kn.

Za besplatni odvoz el. i elektroničkog otpada nazvati: 0800444-110 ili 042/213-668 ili predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće gdje možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću, tekstil, auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9-12 sati,  i subotom od 9-11 sati.

Zatvoreno od 21.12.2020. do 10.01.2021. godine.

Telefon za info: 040/543-314
Web: www.murs-ekom.hr
Mail: info@murs-ekom.hr