Kalendar odvoza otpada općina Sveti Martin na Muri

Kalendar odvoza otpada u općini Sv. Martin na Muri  od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

 

  odvoz kanti MKO papir i plastika metal i tetrapak odvoz biootpad BKO
siječanj 10 i 24 17 20 14 i 28
veljača 7 i 21 14 17 11 i 25
ožujak 7 i 21 14 17 11 i 25
travanj 4 i 23 11 14 8 i 22
svibanj 2 i 16 9 12 6 i 20
lipanj 4, 13 i 27 6 9 3 i 17
srpanj 11 i 25 4 7 1, 15 i 29
kolovoz 8 i 22 1 i 29 4 12 i 26
rujan 5 i 19 26 1 i 29 9 i 23
listopad 3, 17 i 31 24 27 7 i 21
studeni 14 i 28 21 24 4 i 19
prosinac 12 i 31 19 22 2, 16 i 30

Božićna drvca se odvoze u srijeda 12.01.2022. godine.

 

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

  G. Koncovčak

preko kuč.br. 17

Topl.Sv.Martin

kod table

EU fondovi

Jurovec

kod trgovine KITRO

Lapšina

kod vatrogasnog doma

14.03.2022. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
25.07.2022. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
14.11.2022. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00

 

  Žabnik

kod parkirališta groblja

Sv.Martin/Muri

Preko Crkve

15.03.2022. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30
26.07.2022. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30
15.11.2022. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30

 

Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki neparni mjesec tokom godine: ožujak (III), svibanj (V), srpanj (VII), rujan (IX) i studeni (XI), te biootpad – granje i slično u količini do 6 m3 u mjesecima ožujak (III) i studeni (XI).  

Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i odvoz granja treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad  neće se odvoziti.  Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad. U spremnike za biorazgradivi komunalni otpad treba odložiti samo ostatke iz kućanstva (ostatke voća i povrća, taloga kave, ljuske jajeta, vrećica za čaj, papirnatih maramica), ostatke iz vrta (lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje) i ohlađeni pepeo. Za dodatne količine miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO) koristite isključivo naše vreće sa logotipom. U Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću (čistu), tekstil (čisti), auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad (sveukupno 4 m3/god), inertni otpad (ukupno 200 kg/6 mj.) i slično. Ukupna količina besplatnog BKO kojeg zaprimamo u Kompostanu je 6 m3. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB. Bez toga ne zaprimamo otpad.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta i kompostane je: ponedjeljkom i petkom od 9-12 sati, srijedom od 15-18 sati  i subotom od 9-11 sati.

Zatvoreno od 26.12.2022. do 08.01.2023. godine.

Telefon za info: 040/543-314 ili www.murs-ekom.hr

Skip to content