Kalendar odvoza otpada Mursko Središće

 

Kalendar odvoza otpada u gradu Mursko Središće od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine za naselje Mursko Središće

 

  odvoz kanti MKO papir i plastika metal i tetrapak odvoz biootpad BKO
siječanj 13, 27 5 8 12 i 26
veljača 10 i 24 2 5 9 i 23
ožujak 10 i 24 2 5 9 i 23
travanj 7 i 21 13 16 6 i 20
svibanj 5 i 19 11 14 4 i 18
lipanj 2 i 16, 30 8 11 1, 15 i 29
srpanj 14, 28 6 9 13 i 27
kolovoz 11, 25 3 6 10 i 24
rujan 8, 22 14 17 7 i 21
listopad 6, 20 12 15 5 i 19
studeni 3, 17 9 12 2, 16 i 30
prosinac 1, 15, 29 7 10 14 i 28

Božična drvca sakupljaju se u ponedjeljak 18.01.2021. godine.

Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tokom godine: veljača (II), travanj (IV), lipanj (VI), kolovoz (VIII), listopad (X).

Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad  neće se odvoziti. 

Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad. U spremnike za biorazgradivi komunalni otpad treba odložiti samo ostatke iz kućanstva (ostatke voća i povrća, taloga kave, ljuske jajeta, vrećica za čaj, papirnatih maramica), ostatke iz vrta (lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje) i ohlađeni pepeo. Za dodatne količine miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koristite isključivo naše vreće sa logotipom.

U Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću (čistu), tekstil (čisti), auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad (sveukupno 4 m3/god), inertni otpad (ukupno 200 kg/6 mj.) i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9-12 sati,  i subotom od 9-11 sati.

Zatvoreno od 20.12.2021. do 09.01.2022. godine.

Telefon za info: 040/543-314 ili www.murs-ekom.hr

Skip to content