Kalendar odvoza otpada Mursko Središće

Za period od 01.01.2020. do 31.12.2020.

ODVOZ KANTI MKO PAPIR I PLASTIKA METAL I TETRAPAK ODVOZ BIOOTPAD BKO (DVOTJEDNI ODVOZ)
SIJEČANJ 3., 15. i 29. 7. 10. 14. i 28.
VELJAČA 12. i 26. 4. 7. 11. i 25.
OŽUJAK 11. i 25. 3. 6. 10. i 24.
TRAVANJ 8. i 22. 14. 17. 7. i 21.
SVIBANJ 6. i 20. 12. 15. 5. i 19.
LIPANJ 3. i 17. 9. 12. 2., 16. i 30.
SRPANJ 1., 15. i 29. 7. 10. 14. i 28.
KOLOVOZ 12. i 26. 4. 7. 11. i 25.
RUJAN 9. i 23. 1. 4. 8. i 22.
LISTOPAD 7. i 21. 13. 16. 6. i 20.
STUDENI 4. i 20. 10. 13. 3. i 17.
PROSINAC 2., 16. i 30. 8. 11. 1., 15. i 29.

Božićna drvca sakupljaju se u srijedu 15.01.2020. godine.

Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tokom godine: veljača (II), travanj (IV), lipanj (VI), kolovoz (VIII), listopad (X).

Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad  neće se odvoziti.

Za dodatne količine komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće sa logotipom po cijeni od 8,00 kn. Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad. U spremnike za biorazgradivi komunalni otpad treba odložiti samo ostatke iz kućanstva (ostatke voća i povrća, taloga kave, ljuske jajeta, vrećica za čaj, papirnatih maramica), ostatke iz vrta (lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje) i ohlađeni pepeo. Za dodatne količine biorazgradivog komunalnog otpada koristite isključivo naše prozirne vreće sa logotipom po cijeni od 4,50 kn.

Za besplatni odvoz el. i elektroničkog otpada nazvati: 0800444-110 ili 042/213-668 ili predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće gdje možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću, tekstil, auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9-12 sati,  i subotom od 9-11 sati.

Zatvoreno od 21.12.2020. do 10.01.2021. godine.

Telefon za info: 040/543-314 ili www.murs-ekom.hr