[ JAVNO SAVJETOVANJE ]o savjetovanju o prijedlogu cjenika prikupljanja komunalnog otpada

Jerko Levacic
3. studenoga 2023.
Franjo Zobic
12. studenoga 2023.
Prikaži sve

[ JAVNO SAVJETOVANJE ]o savjetovanju o prijedlogu cjenika prikupljanja komunalnog otpada

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU CJENIKA USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA GRAD MURSKO SREDIŠĆE, OPĆINE SELNICA, SVETI MARTIN NA MURI I VRATIŠINEC

01.02 .2024 GODINE

06.10.2023. Sukladno članku 77. stavku 3. Zakona o gospodarenju otpadom davatelji javne usluge prikupljanja dužan je provesti javno savjetovanje novog cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Temeljem navedenog, provodimo ovo javno savjetovanje u trajanju od 30 dana, od 06.10.2023. do 06.11.2023. godine za Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za Grad Mursko Središće, općina Selnica, Sveti Martin na Muri i Vratišinec.

 

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom korisnici se dijele u dvije kategorije i to kategorija “kućanstvo” i kategorija “ne kućanstvo”. Cjenik usluga mora biti izrađen na način da je cijena minimalne javne usluge za kategoriju “kućanstvo” jednaka za sve korisnike iz navedene kategorije, također cijena minimalne javne usluge za kategoriju “ne kućanstvo” mora biti jednaka za sve korisnike za navedenu kategoriju. Zakon dopušta uvođenje kriterija za umanjenje cijena. Cijenu minimalne javne usluge i kriterije za popuste donosi gradsko/općinsko vijeće JLS.

Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu sa Vašim stavovima i prijedlozima kako bi eventualno dodatno poboljšali navedeni Cjenik. Vaše stavove i prijedloge možete poslati na mail info@murs-ekom.hr. Po završetku javnog savjetovanja izraditi će se izvještaj koji se prilaže uz zahtjev za novi cjenik javne usluge koji se upućuje gradonačelniku/načelnicima na davanje suglasnosti sukladno novom Zakonu o gospodarenju otpadom.


IZVJEŠĆE:


DOKUMENTI:

Skip to content