JAVNI POZIV ONLINE JAVNA TRIBINA O SAKUPLJANJU I OBRADI BIOOTPADA